Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol
Project IdCRP 2018
Main solverMgr. Monika Šumberová, MBA
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationZajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech