Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia
Project IdCRP 2018
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na technickou přípravu studijního informačního systému pro implementaci nové struktury studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů, pro implementaci nových služeb a aplikací na podporu všech akreditací (studijních programů, institucionální, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem) a využití těchto změn v prostupnosti studia v programech a dalších souvisejících oblastech daných legislativními změnami.