Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Project Id
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderVeřejné zakázky
Statefinished
AnotationCílem evaluace je navržení a provedení průběžného hodnocení procesu realizace projektu MPSV s názvem: Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a navržení jednotného systému hodnocení místních koncepcí sociálního bydlení, které s podporou MPSV budou tvořit a realizovat spolupracující obce, zejména obce implementující projekty v rámci OPZ. Předmětem veřejné zakázky je: 1.úvodní zhodnocení potřeb obcí a ex ante hodnocení projektu MPSV 2.návrh jednotné metodiky monitorování a hodnocení intervencí na úrovni obcí 3.formativní procesní hodnocení implementace systémového projektu MPSV ke konci roku 2017 4.formativní procesní hodnocení implementace systémového projektu MPSV ke konci roku 2018 5.analýza lokálních koncepcí vytvořených v rámci projektů obcí, 6.poskytování průběžné podpory MPSV při implementaci systémového projektu.