Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Project IdSMO_2939/2017/ŠaS
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationLékařská fakulta Ostravské univerzity připravuje pro následující akademický rok nový předmět - Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II., jehož potřebnost vychází z potřeb rodičů i odborného zdravotnického personálu, školství a sociálních služeb. V rámci tohoto předmětu budou studentům např. představeny odborné termíny a postupy, které se vztahují k práci s rodinou dítěte s neuro-vývojovým opožděním. Studenti se zorientují v disciplínách, které mají vztah k péči o takovou rodinu a dítě s důrazem na kontext neuro-vývojové poruchy a jejího dopadu na rodinný systém. Seznámí se s koncepty a směry současné rehabilitace dětí s neuro-vývojovým opožděním a jejich rodin ap. viz anotace předmětu (příloha Návrh pro předmět).