Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora umělecké činnosti Fakulty umění Ostravské univerzity
Project IdFVP2017
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2017 - 12/2017
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationZákladní informace o projektu, jeho charakteristiku, anotace, zdůvodnění potřebnosti, cíle a smysl projektu a kontrolovatelné výstupy jsou podrobně popsány v této projektové Žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu vzdělávací polity MŠMT na rok 2017. Především se jedná o významnou spolupráci obou části fakulty. Všechny cíle projektu jsou zakotveny ve studijních plánech Fakulty umění.