Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Project Id2648-2017 OSR
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period8/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationProstranství přiléhající k budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Chittusiho ulici je v současné době v nevyhovujícím stavu. Projekt řeší jeho revitalizaci - obnovu stávající zeleně, doplnění prostoru kvalitními lavičkami a stolky, odpadkovými koši, stojany na kola. K jeho obzvláštnění přispěje geologická stezka, která bude zastávat nejen fuknci okrasnou, ale i naučnou. Takto upravený prostor bude využíván nejen pro relaxi studentů a zaměstnanců PřF, rezidentů Hladnova a návštěvníků, ale bude sloužit i pro malá společná setkání.