Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora akademických pracovníků PdF OU při přípravě žádostí o akreditaci studijních programů a podpora jejich publikačních aktivit
Project IdMŠMT fond F
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period6/2017 - 12/2017
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt předkládaný v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu akademických pracovníků na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol vychází z aktuálních potřeb Ostravské univerzity v rámci přípravy celé univerzity na nový systém akreditačních procesů v souladu s novelou VŠ zákona a standardy MŠMT. Ve srovnání s ostatními pedagogickými fakultami univerzit v ČR je na PdF OU poddimenzovaný počet akademických pracovníků zajišťujících vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků Jednou z příčin tohoto stavu je nastavený systém financování vysokých škol, který je pro pedagogické fakulty relativně nevýhodný (nízký KEN učitelských studijních oborů, metodika hodnocení tvůrčí činnosti apod.). Uvedené skutečnosti vedou k vysokému zatížení jednotlivých akademických pracovníků výukou, vedením vysokoškolských kvalifikačních prací a dalšími běžně vykonávanými povinnostmi. V nejbližším období bude na akademické pracovníky kladena další velká pracovní zátěž v souvislosti s přípravou nových žádostí o akreditaci studijních programů na PdF. Nebude se jednat jen o samotné zpracování žádostí o akreditace (akreditační spis), úspěšná akreditace je podmíněna také zvýšením a zkvalitněním publikační a další tvůrčí aktivity akademiků. Vzhledem k těmto okolnostem chceme projektem finančně podpořit akademické pracovníky PdF OU, primárně odborné asistenty nižších věkových kategorií, kterých je na PdF OU 20 % (odborných asistentů bez rozdělení věkové kategorie pak 60 %) z celkového počtu akademických pracovníků. Oceněni budou taktéž docenti a profesoři, kteří v mnohých oblastech jsou jejich patrony a rádci při nelehkém pracovním vytížení a realizování jejich kariérního růstu.