Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Promoting long-term cross-sectoral cooperation in the field of disaster medicine
Project IdSmart akcelerator
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Periodr1/2017 - 12/2018
ProviderDěkanát LF, Moravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationProjekt "Smart akcelerátoru" je směřován na projekt v rámci kterého dojde k návrhu on line monitorovacího a klasifikačního systému sledování zraněných na místě hromadných neštěstí v návaznosti na evakuační scénáře nemocnic MsK s jejich vzájemným on line propojením. Návrhu vzdělávacích postupů krizového managementu nemocnic a zdravotnické záchranné služby v návaznosti na nově navržený on line monitorovací systém a návrh alternativních operačních postupů v ošetřování a léčení těžce zraněných pacientů ve všech zdravotnických zařízeních MsK včetně on line přeshraniční spolupráce v návaznosti na regiony Slovenska a Polské republiky (telemedicína).