Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

VII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
Project IdSVK_MSK_2017
Main solverprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Period5/2017 - 6/2017
ProviderSponzorské dary
Statefinished
AnotationKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.