Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
Project IdSVK
Main solverprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationKonference je určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit studentů lékařských a zdravotnických studijních oborů.