Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase
Project IdSMO 2017
Main solverprof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
AnotationNová řada edukativních koncertů komorní hudby pod názvem Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlasu pořádá Fakulta umění Ostravské univerzity pod záštitou rektora Ostravské univerzity prof. MUDr. Jana Laty, CSc. a primátora statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA. Tuto řadu komorních koncertů uvede Fakulta umění v období leden ? prosinec 2017, v průběhu této doby proběhne celkem šest komorních koncertů, na kterých vystoupí nejen přední pedagogové a studenti fakulty, ale také pozvaní hosté od nás i ze zahraničí. Promyšlená dramaturgie této komorní řady si klade za cíl prezentovat významné interprety hudebního umění, kteří svou hudební dráhu započali v Ostravě či se do Ostravy v rámci svého uměleckého života nebo pedagogické činnosti vracejí a zde nadále působí. Fakulta umění touto komorní řadou zamýšlí prezentovat především práci pedagogů a jejich studentů. Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase jsou jedinečnou příležitostí pro představení všech hudebních kateder Fakulty umění, možnost vyzdvihnout úspěšné absolventy i současné studenty. Společná práce bude prezentována na netradičních a ojedinělých dílech hudební historie a především je záměrem uvádět premiérová nastudování skladeb současných skladatelů s vazbou na město Ostravu. Tím zpětně bude docházet k mapování a archivování současného hudebního umění v našem regionu.