Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Organizace mezinárodní konference Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision making under Uncertainty v Pardubicích
Project IdMESTO_Pardubice
Main solverdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Period9/2017 - 9/2017
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Město Pardubice
Statefinished
AnotationOrganizace mezinárodní konference "Czech-Japan Seminar on Data Mining and Decision Making under Uncertainty", která se bude konat ve dnech 17.-20.9. 2017 v Hotelu Zlatá Štika v Pardubicích. Jedná se již o jubilejní dvacáté pokračování původního semináře, který se poprvé konal v r. 1999 v ČR a posléze stejný rok i v Japonsku. Výše uvedený seminář je svým zaměřením matematicko-informatickou konferencí s účastníky zejména z ČR a Japonska, které vždy doplňují kolegové z dalších zemí. Hlavními tématy konference jsou výpočetní a umělá inteligence, optimalizace, teorie fuzzy množin a fuzzy logika či operační výzkum.