Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Project IdCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
AnotationŠirší rámec projektového záměru vyplývá ze zaměření na přípravu koncepčních materiálů,které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Cílem Výzvy, z níž tento rámec vyplývá, je podpořit prostřednictvím realizace projektů podmínky pro otevřené vzdělání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí výbavu každému jedinci bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání. Vlastním tematickým rámcem projektového záměru je Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s cílem ověření koncepce rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků ve vzdělávacích oborech v aktualizovaném kurikulu v RVP PV, RVP ZV, Ga SOV, kterou zpracoval NÚV, v praxi škol. Součástí řešení projektového záměru je příprava ucelené sady digitálních vzdělávacích zdrojů pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s metodickými příručkami pro učitele pro všechny všeobecně vzdělávací obory RVP PV, RVP ZV, G a SOV. Vlastním tematickým rámcem projektového záměru je též Popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků s cílem popularizace rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků cestou poskytnutí informací široké veřejnosti a péčí o rozvoj zájmu společnosti o myšlenky digitální gramotnosti.