Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Soft Computing Methods for Pattern Recognition II
Project IdSGS07/UVAFM/2017
Main solverRNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt tematicky navazuje na sérii předchozích projektů a je především zaměřen na obecné zpracování dat metodami soft computingu. Pojmy vyhledávání a rozpoznávání patternu (vzoru) zahrnuje množství úloh od čtení písma, vyhledávání objektů v obrazech či videích až po prohledávání obecných dat větších dimenzí apod. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat jednak dalšímu teoretickému výzkumu fuzzy transformace a jiných soft computingových metod, ale i různým aplikacím vyplývajícím nejen z tohoto výzkumu. Hodláme se zaměřit např. na problematiku vyhledávání, rozpoznávání, rekonstrukce obrazu/videa, ale také na výzkum a vývoj v oblasti neuronových sítí a generování syntetických dat k testování sítí. V neposlední řadě bychom chtěli provést adekvátní srovnání navrhovaných přístupů s jinými již existujícími.