Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Fuzzy modeling: development of actual theoretical fundamentals and chosen applications VII
Project IdSGS04/UVAFM/2017
Main solverdoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky, bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na výzkum fuzzy asociační analýzy a jiné data-miningové metody a jejich aplikace v řešení regresních a klasifikačních úloh, které budou ověřovány na empirických datech pocházejících z fyzikálních, chemických či geologických měření. Dále navážeme na dosavadní výzkum kompozic fuzzy relací ať už založených na obecných kvantifikátorech, nebo implementujících koncept vylučujících rysů (symptomů), a to včetně potenciálních aplikací, které se postupně začínají objevovat např. v biologii. Pokračovat chceme i ve výzkumu v oblasti fuzzy transformace vyššího řádu a to převážně s ohledem na analýzu stacionárních procesů a její aplikaci v analýze a predikci časových řad. V neposlední řadě se chceme věnovat výzkumu v oblasti klasické a fuzzy topologické dynamiky, přičemž se chceme zaměřit na studium vybraných charakteristik a jejich vzájemných vztahů.