Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation of diagnostic algorithm using a new biomarkers for an unspecified renal disease in children - a pilot study
Project IdSGS16/LF/2017
Main solverRNDr. Kateřina Andelová
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationRenální onemocnění představují heterogenní skupinu onemocnění s různou klinickou symptomatologií a etiopatogenezí. Včasná identifikace a management léčebné intervence u blíže nespecifikovaného renálního postižení v dětském věku je významně efektivní z důvodu ekonomické náročnosti a může přispět ke snížení rizika progrese chronického renálního selhání. Diagnostický algoritmus renálního postižení v dětském věku zahrnuje tři základní aspekty: klinické symptomy, laboratorní vyšetření biomarkerů a ultrazvuk ledvin. Komplexnost diagnostického procesu doplňuje invazivní vyšetřovací metoda, renální biopsie. Recentní literární zdroje reflektují základní poznatky využití potenciálních biomarkerů v diagnostice a monitoraci aktivity renálního onemocnění v dětském věku. Z hlediska nových biochemických markerů mají potencionální význam pro renální postižení zejména následující: NGAL, MMP 9, TIMP-1, KIM-1. Nové biomarkery disponují včasným užitím v identifikaci pacientů s akutním a chronickým renálním selháním a současně včasnou léčebnou intervencí s cílem zlepšit kvalitu života chronicky nemocných dětí. Do studie bude zařazeno 50 pediatrických pacientů s blíže nespecifikovaným renálním postižením a 150 kontrolních osob bez poškození ledvin shodující se v hlavních demografických parametrech s cílem vyhodnotit diagnostickou efektivitu těchto biomarkerů.