Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Dissection of the acupuncture path of the large intestine on upper limbs of human cadavers focusing on the topography of accupuncture points and their connection with the lung accupuncture path.
Project IdSGS05/LF/2017
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationDnes se velmi diskutuje o vlivu tradiční čínské medicíny (TČM) pomocí akupunktury a jejího objektivního významu. Léčba je založená na vpichu jehly do akupunkturních bodů seřazených na energetických drahách lidského těla (meridiánech), jejichž poškození způsobuje dle učení TČM vznik nemocí. Praktická část výzkumu by zahrnovala nácvik vpichu akupunkturní jehlou do speciální akupunkturní podložky a studium akubodů. Dále by výzkum pokračoval zakreslením bodů na kadaverech ruky a jejich preparací do určené hloubky vpichu. S oblastmi preparace by se díky ?okénkové? preparaci dalo nadále pracovat a zkoumat je. Budou vypreparovány body akupunkturní dráhy tlustého střeva, které se nachází na ruce. Při detailním studiu nejdůležitějších bodů dráhy chceme zkoumat jejich možnou souvislost s onemocněními, která mají léčit, zvlášť by nás zajímala souvislost s astmatem, kde chceme pokračovat a navázat na předcházející výzkum, který zkoumal plicní akupunkturní dráhu. Dráha tlustého střeva má působit nejen na střevní svalovinu a obtíže se zažíváním, ale i na nosní a ústní sliznice, má mít analgetické účinky na zuby a její vliv je popisován i u alergických chorob, senné rýmy a astma bronchiale. V našem minulém výzkumu, kde jsem zaznamenali velký zájem a pozitivní ohlasy od akademické veřejnosti, jsme zjistili, že vpichem do akubodu dochází k podráždění sympatiku, a proto bychom rádi navázali na tento výzkum a pokračovali ve studiu akupunkturních drah a vyvrácení / podložení jejich reálného a objektivního účinku na lidské tělo.