Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Health and use of health care services by shelters users
Project IdSGS03/UVAFM/2017
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationBezdomovectví je v České republice vysoce aktuálním tématem a to zejména v kontextu přípravy nového zákona o sociálním bydlení a změn zákona o sociálních službách. Hlavním cílem projektu je zmapovat zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů a poskytnout tak první podkladovou analýzu na toto téma v České republice. Projekt bude sestávat ze sekvenčně kombinované kvalitativní a kvantitativní části výzkumu. V kvalitativní části bude projekt zaměřen na zjištění vnímání zdraví, zdravého životního stylu a zdravotních služeb ze strany obyvatel azylových domů. Data z kvalitativního výzkumu budou zpracována pomocí konstruktivistické zakotvené teorie. Data z kvalitativního výzkumu budou spolu s daty získanými z metaanalýzy zahraničních zdrojů na téma zdraví obyvatel azylových domů využita pro tvorbu hypotéz pro kvantitativní výzkum. Cílem kvantitativního výzkumu bude zjistit vztah mezi faktory ovlivňujícími zdraví obyvatel azylových domů a zdravotními charakteristikami u jednotlivých kategorií obyvatel azylových domů. Druhým cílem bude zjistit vztah mezi vybranými zdravotními charakteristikami obyvatel azylových domů a jejich vlivem na využívání zdravotních služeb. Data z kvantitativní výzkumné části budou zpracována příslušnými statistickými metodami.