Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Inovace stávajících předmětů v rámci studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce
Project IdIRP201704
Main solverMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na inovace předmětů a podporu tvorby výukových opor u předmětů kombi. formy studia: Dlouhodobá zdrav. soc. péče, Cílové skupiny dlouhodobé péče a Spirituální aspekty dlouhodobé péče, a u nového předmětu Soc. politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení, ve studijním programu Zdravotně sociální péče. Projekt je dále zaměřen na inovaci odborného praktického vzdělávání ve studijním programu Sociální politika a sociální práce prostřednictvím změny výuky a rozšíření obsahu kazuistických seminářů u 1.ročníku bc. a navržení systému supervize u bc. oboru Sociální práce.