Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Prevention of Running Injuries
Project IdSGS19/PdF/2017-18
Main solverMgr. Jiří Skýpala, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPohybová aktivita je charakterizována frekvencí, intenzitou, dobou trvání a typem aktivity. Nejdostupnější a nejvíce rozšířenou pohybovou aktivitou v dnešní době je běh. Důkazem vyššího zájmu o běh v ČR jsou statistiky silničních závodů a maratónů. Přestože běh přináší řadu zdravotních benefitů, v důsledku přetížení dolních končetin mohou při běhu také vznikat zranění. Jednou z nejnáchylnějších částí dolních končetin ke zranění při běhu je Achillova šlacha (AT). S větším zájmem o běh roste rovněž incidence zranění AT a subjektivních obtíží spojených s AT při běhu. Cílem navrhovaného projektu je zjistit vliv vybraných parametrů pohybové aktivity a mechanických vlastností dolních končetin na incidenci subjektivních obtíží souvisejících s přetížením AT. Výsledky nám mohou říci, zda vybrané parametry běhu (rychlost a tempo běhu, objem a intenzita tréninku, převýšení a typ terénu) a odlišné mechanické vlastnosti dolních končetin mají vliv na incidenci subjektivních obtíží souvisejících s přetížením AT a následné incidenci chronických zranění AT. Včasná identifikace rizikových faktorů, které ovlivňují chronická zranění dolních končetin (Achillovy šlachy), nám může pomoci při vytváření preventivních opatření zamezujících výskytu těchto zranění. Tato doporučení mohou napomoci rekreologům, trenérům při sestavování pohybových programů pro jedince či sportovní kolektivy. Na jejich základě mohou předejít rizikovým faktorům, které by mohly u rekreačních sportovců vést k výskytu zranění AT.