Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

INFLUENCE OF FATIGUE ON BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MOVEMENT IN ROAD AND CROSS-COUNTRY CYCLING
Project IdSGS12/PdF/2017-18
Main solverMgr. Adam Motyka
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCyklistika je celosvětově jednou z nejoblíbenějších pohybových aktivit. Bylo zjištěno, že jízda na kole má řadu pozitivních aspektů na fyzické i psychické zdraví. Motorický a sportovní výkon v cyklistice je determinován řadou faktorů, které ho pozitivně a negativně ovlivňují. Tento projekt je zaměřen na problematiku vlivu únavy na fyziologické a biomechanické parametry pohybu v horské a silniční cyklistice. V rámci projektu se budeme snažit zodpovědět základní výzkumné otázky: Jak se mění biomechanické a fyziologické parametry výkonu v cyklistice s narůstající intenzitou zatížení a nastupující únavou? Mění se biomechanické a fyziologické parametry výkonu v závislosti na věku a úrovni trénovanosti cyklistů? Cílem projektu bude posoudit vliv únavy na změny v biomechanických a fyziologických parametrech pohybu u silničních/horských cyklistů různé úrovně trénovanosti. Výsledky projektu mohou vést ke zkvalitnění tréninkové procesu a s tím související prevenci zranění sportovců různé výkonnosti a věku.