Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mobilní dotyková zařízení jako nástroj pro posilování klíčových kompetencí žáků
Project IdSGS10/PdF/2017-18
Main solverMgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je nalezení vhodných postupů pro zapojení mobilních technologií při budování a posilování klíčových kompetencí žáků v primárním vzdělávání. Základním výchozím dokumentem je Rámcový vzdělávací program, který definuje, které klíčové kompetence má žák získat. Nalezené postupy tak budou aplikovatelné ve všech školách odpovídajícího typu. Projekt navazuje na předchozí výzkum, ve kterém bylo zkoumáno využití mobilních dotykových zařízení při plnění výstupů RVP. Během provedených výzkumů bylo prokázáno, že mobilní dotyková zařízení lze využít ke zvýšení efektivity výuky při plnění konkrétních výstupů RVP. Řešený projekt přímo souvisí s tématy disertačních prací obou řešitelů.