Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Effect of Ketogenic Diet on Sport Performance
Project IdSGS7/PdF/2017-18
Main solverMgr. Tomáš Dostál, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationKeto-dieta je stále více se rozšiřující pojem. Jedná se o nutriční přístup skládající se z velkého množství příjmu lipidu, adekvátního příjmu bílkovin a nízkého příjmu sacharidů pod 5-10% z celkového denního příjmu Tato dieta vznikla na základě vydaných vědeckých publikací, které jednoznačně potvrzují, že velký příjem sacharidů formou stravy vede postupem času k závažným civilizačním onemocněním (diabetes mellitus II, obezita či kardiovaskulární onemocnění). Pozitivní vliv keto-diety na zdraví člověka je již v současnosti dobře zdokumentován. Jaký ale bude mít vliv dlouhodobě nutričně navozená ketóza na sportovní výkon vysoké intenzity, kde dostupnost sacharidů ještě donedávna rozhodovala o kvalitě provedeného výkonu, ještě není zcela znám. Informace získané prostřednictvím této studie mohou mít velký dopad na znalost ohledně zdraví člověka a jeho prevence. V dalších letech bychom chtěli navázat na tento projekt a zaměřit se na rizikovou skupinu lidí.