Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Study of biodegradation ability of bacteria and fungi and monitoring of BRCA1 protein binding properties
Project IdSGS17/PřF/2017
Main solverMgr. Jindřich Fojtík
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je rozvržen do dvou částí ? biotechnologické a molekulárně biologické. Biotechnologická část projektu bude zaměřena na funkční screening prokaryot a hub schopných degradovat Diclofenac a Sulfamethoxazol, hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv za využití smíšených biofilmů tvořených houbou bílé hniloby a vybraným mikroorganismem. Bude sledována aktivita extracelulárních ligninolytických enzymů produkovaných ligninolytickou houbou, vliv bakteriálních a kvasinkových organismů na syntézu těchto enzymů a na celkovou schopnost houbového organismu degradovat rekalcitrantní barviva Cílem molekulárně biologické části předkládaného projektu bude zavést rutinní postup izolace BRCA1 v dostatečném množství a kvalitě. Následně budou provedeny vazebné experimenty rekombinantních úseků BRCA1 na vybrané non B-DNA struktury. Nedílnou součástí projektu bude bioinformatická analýza výskytu non B-DNA struktur v lidském genomu z hlediska potenciální vazby BRCA1. Projekt bude řešen ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. v Brně. V rámci projektu bude využito propojení moderních metod molekulární biologie. Získané poznatky o interakcích proteinu BRCA1 a non B-DNA struktur mohou pomoci k objasnění příčin vzniku některých typů rakoviny a v obecnější rovině přispět k pochopení mechanismu vazby proteinů k non B-DNA strukturám.