Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Selected aspects of ecology, species protection and phylogeny of insects
Project IdSGS15/PřF/2017
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt řeší dílčí otázky ekologie, etologie a fylogeneze vybraných skupin hmyzu v návaznosti na dlouhodobé výzkumné cíle 3 zainteresovaných výzkumných týmů pod vedením doc. P. Kočárka, doc. A. Dolného a doc. P. Drozda. V rámci projektu je definováno celkem 11 konkrétních výzkumných cílů, které jsou tematicky vymezeny okruhy: a) ekologie a fylogeneze rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera); b) ekologie a druhová ochrana vážek (Odonata); c) výzkum interakcí herbivorního hmyzu v potravních sítích. Jednotlivé cíle korespondují s tématy řešenými v rámci dizertačních prací jednotlivých spolunavrhovatelů.