Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Does the presence of bryofagous insects change with a diversity of bryophytes along the altitudinal gradient? Check it out in the mountains of the western China!
Project IdSGS13/PřF/2017
Main solverMgr. Zuzana Komínková
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na výzkum distribuční struktury a hostitelské preference vybraných druhů epifytických mechorostů a na ně vázaného bryofágního hmyzu na území Číny. Terénní výzkum bude probíhat na výškovém gradientu v horských polohách provincie Qinghai. Studována bude diverzita mechů, hostitelská specializace bryofágního hmyzu, vliv ekologických faktorů na distribuci, velikost a fitness studovaných populací. Tento výzkum také rozšíří dosavadní poznatky o potravních vazbách bryofágního hmyzu na mechy. Přidanou hodnotou výzkumu bude model predikce potenciálního výskytu vybraných druhů mechů na studovaném území. Model bude následně ověřen v terénu. Doplňkovým výzkumem bude i analýza chemických vlastností substrátu (zejména pH), na němž se mechorosty vykytují.