Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Intelligent Systems and Algorithms
Project IdSGS07/PřF/2017
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTento projekt je pokračováním projektu SGS14/PŘF/16. Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence, zejména na metody softcomputingu a adaptace jednotlivých prvků inteligentních systémů. Metody analýzy mnohorozměrných dat navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních metod s využitím výhod jednotlivých přístupů. Vytvořené přístupy k adaptivnímu řízení inteligentních systémů budou verifikovány na vybraných systémech, např. autonomních robotických systémech, inteligentních domech apod. Tyto vytýčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně navazují na směr výzkumu PřF vedeným pod KIP: Soft Computing pro IT.