Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Double layered carbonaceous adsorbents
Project IdSGS01/PřF/2017
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na syntézu a testování uhlíkatých adsorbentů ve formě snadno separovatelných částic s vynikajícími adsorpčními vlastnostmi. Řešení je založeno na krocích vedoucích k přípravě dvouvrstevných uhlíkatých částic. Vnitřní vrstva (jádro částice) bude tvořena uhlíkatou pěnou s uzavřenou porozitou. Tato vrstva bude zajišťovat vhodnou velikost a hustotu částic adsorbentu. Vnější vrstva bude syntetizována jako mezo- a mikroporézní uhlíkatý materiál. Jejím smyslem je dodat částici vhodné adsorpční vlastnosti.