Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

In the footsteps of german writing authors of Hlučín district - Max Ring
Project IdSGS09/FF/2017
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVýzkumný záměr projektu je cíleně orientován na vědecké ověření literární tvorby německy píšícího autora Maxe Ringa, který se narodil roku 1817 v obci Sudice, dnes tvořící součást regionu Hlučínsko. Ve své badatelské linii navazuje na pozitivní výsledky výzkumu na téma Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku, kterých bylo dosaženo v rámci SGS v letech 2014-2016. Ring zanechal obsáhlou a mnohostrannou literární pozůstalost, dochovány zůstaly žurnalistické příspěvky ve významných německých novinách a časopisech. Ačkoli byl velmi plodným literátem a patřil do okruhu významných kulturních představitelů Berlína 19. století, v odborné literatuře popř. vědeckých studiích najdeme o jeho životě a díle jen útržkovité záznamy. Předložený výzkumný záměr je tedy směřován k odhalování možných primárních i sekundárních pramenů a jejich následnému odbornému zpracování. Projekt navazuje na hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity orientujícími se na prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech. Řešitelský tým tvoří jeden vyučující a tři studentky. Výsledky výzkumu budou prezentovány mimo jiné v diplomových pracích studentů, na domácích i zahraničních konferencích a v odborném periodiku. Při prezentaci výsledku na veřejnosti bude i nadále rozvíjena dosavadní spolupráce s Muzeem Hlučínska a Sdružením obcí Hlučínska.