Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Gradus ad Parnassum - festival instruktivní klavírní literatury - 2. ročník
Project IdSGS 2017
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period1/2017 - 11/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku z Univerzity Karlovy a AMU v Praze.