Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava 2. dílu knihy "Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní"
Project IdSGS 2017
Main solverMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Period1/2017 - 11/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV roce 2016 proběhla formou SGS projektu příprava 1. dílu česko-německé knihy Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní, jehož výsledkem je soubor připravený k tisku. Cílem nového navazujícího projektu s řešením v roce 2017 je obdobná příprava 2. dílu. Po obsahové stránce je z větší části hotový (prvorepublikové operní hvězdy působící ve Vídni: Richard Kubla a Lída Mašková). Projekt po stránce rozvrhu činností spočívá hlavně ve vytvoření německého překladu, v grafickém zpracování textu a ikonografického materiálu a v případném dílčím dodatečném výzkumu.