Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity
Project IdSMO 2017 - Vzdělávání a talentmanagement - Téma podpory C
Main solverdoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationV září 2015 bylo na Ostravské univerzitě nově akreditováno postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie. Tento interdisciplinární vědní obor, jehož součástí je také fyziologie tělesné zátěže, biomechanika nebo funkční antropologie se zabývá studiem lidského pohybu, a to v kontextu zachování celkového zdraví člověka, udržování nebo zvyšování tělesné zdatnosti, stejně jako primární a sekundární prevence nejrůznějších onemocnění a zranění. Ostrava se tímto stala významným a konkurenceschopným místem na mapě univerzitního vzdělávání v České Republice, kde mohou být studenti vzdělávání ve vědách o lidském pohybu v celém svém rozsahu, tzn. od bakalářské až po doktorskou úroveň. Ostravská univerzita díky tomu nově zajišťuje nejvyšší možné vzdělání budoucích odborníků v oblasti aktivního životního stylu, pohybové aktivity, zdraví a sportu. Lze předpokládat, že tito absolventi doktorského studia budou nadále působit na území města Ostravy a svou odbornou činností aktivně přispívat ke zvýšené kvalitě života a naplňovat tak vizi zdravého města, která je součástí strategického záměru města Ostravy pro následujících pět let. Investice do zdravého životního stylu občanů Ostravy může pomoci redukovat některé negativní vlivy postindustriálního regionu.