Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy
Project IdIRP201707
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV rámci projektu dojde k implementaci nových poznatků a metod v oblasti kvantitativní lingvistiky do nově vyučovaných předmětů na KČJ FF OU, a to na základě sedmidenní odborné stáže (5 dní konzultace + 2 dny cesta) navrhovatele projektu Miroslava Kubáta a spolunavrhovatele Radka Čecha z KČJ FF OU na Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova. Konkrétně půjde o konzultaci s dr. Arjunou Tuzzi, která je jednou z významných osobnostní kvantitativní lingvistiky v Evropě a prezidentkou International Quantitative Linguistics Association (www.iqla.org).