Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Francouzština pro cestovní ruch 1
Project IdIRP201710
Main solverMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci stud. předmětu (ad A2) Francouzština pro cestovní ruch 1 (KRO/FCRB1 a KRO/KFCR1 ? Bc. SP Filologie/Francouzština ve sféře podnikání PS + KS) prostřednictvím tvorby nových studijních materiálů, které se budou skládat z výukové opory a souboru interaktivních cvičení vytvořených v programu Hot potatoes (ad A3). Studijní materiál bude obsahovat texty (ukázky autentických článků z francouzského tisku) a cvičení zaměřené na rozšíření slovní zásoby a faktických znalostí z oblasti cest. ruchu.Součástí projektu bude i účast řešitelky na odborné stáži ve Francii (ad A4).