Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

"Open Studio" vedené hostujícím umělcem Gavrielem Lipkindem
Project IdIRP 2017
Main solverprof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period1/2017 - 11/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt "Open Studio hostujícího umělce Gavriela Lipkinda na FU OU" (zkráceně "OS") je zaměřen na inovaci stávajícího předmětu "Komorní hudba". Realizace projektu formou praxe a výuky, bude sloužit jako doplňkový (podpora a inovace stávajících studijních programů) a podpůrný nástroj k výuce ve studijním programu Hudebního umění. Je významným nástrojem internacionalizace na FU OU. ?Hostujícím umělcem" se rozumí pozvaný praktikující umělec - expert s mezinárodním renomé, vyučující předmět v AJ. Projekt předpokládá pokračování v roce 2018, letní semestr v AR 2017/2018 (vícezdrojové financování).