Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace praktické výuky anatomie s využitím korozivních preparátů.
Project IdIRP2017_03
Main solverdoc. MUDr. František Dorko, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationKorozivní preparáty (plíce, ledviny, játra) budou zhotoveny z orgánů těl dárců podle §81 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. Po vypreparování cév, žil a žlučovodu ? do těchto struktur zavedeme polyetylenové kanyly vhodné tloušťky. Na nástřik použijeme akrylátovou dvousložkovou hmotu Duracryl Spofa zbarvenou vhodným barevným pigmentem (Batson´s pigment). Nástřiková hmota po krátké předpolymerizaci bude vstříknuta přes kanylu do jednotlivých cév a žil orgánů. Následně orgán vložíme do 40oC teplé vody, kde hmota v průběhu jedné hodiny zpolymerizuje.Následně tkanivo odbouráme v roztoku KOH.