Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Projektová výuka prostorového plánování studentů fyzické a sociální geografie Ostravské univerzity a architektury Vysoké školy báňské - technické univerzity.
Project IdIRP201712
Main solverMgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationZavedení nového předmětu založeného na mezioborové spolupráci a projektové výuce sloučených geografických oborů Ostravské univerzity se studenty architektury Fakulty stavební (FAST) VŠB. Spolupráce spočívá v zavedení smíšených týmů spolupracujících na jednotném zadání podle základních principů konceptu resilientních měst. Projekt reaguje na současnou nedostatečnou propojenost architektonického, environmentálnímho a socio-ekonomického pojetí prostorového plánování a přispívá ke komplexnímu přístupu řešení problémů v území včetně vzájemné mezioborové diskuze nad dílčími tématy.