Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj praktické výuky Lékařské biofyziky 1 pro obor Všeobecné lékařství
Project IdIRP201714
Main solverdoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationKatedra fyziky garantuje výuku kurzu Lékařská biofyzika 1 (BF1LF) pro obor Všeobecné lékařství. Z důvodu internacionalizace je potřeba další inovace a vybavení soudobým experimentálním zařízením. Zaváděné nové výukové metody kladou důraz na samostatnou práci studentů a povedou k posílení experimentálních dovedností studentů. Pro efektivnější využití času v laboratoři se studenti před výukou seznámí s teorií a úlohami pomocí multimediálních prezentací, videonávodů a pracovních listů přístupných v systému Moodle. Od ZS 2017/18 je plánována výuka i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.