Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora ICT techniky ve vzdělávání a tvorba nových materiálů
Project IdIRP201713
Main solverPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na podporu učitelských oborů napříč celé PřF. Do řešení projektu budou zapojení učitelé ze dvou kateder (informatiky a počítačů - KIP, matematiky - KMA). Cílem projektu je nákup ICT techniky (tablety, roboty, aj.) a tvorba metodik pro předměty KIP/VIMIT a KIP/TEVEV, které pomohou budoucím učitelům v jejich začleněních do výuky za účelem zvýšení aktivizace žáků v hodině. Druhým přínosem projektu je vznik nového předmětu na výuku prog. jazyka Python na katedře KIP, který bude přizpůsobený pro práci s geograf. i biolog. daty a bude nabízený studentům Přírodovědecké fakulty.