Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace výukových prostředků pro předmět Dendrogeomorfologie s důrazem na internacionalizaci
Project IdIRP201715
Main solverprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
AnotationDendrogeomorfologie je jednou z klíčových disciplín geomorfologického vzdělávání na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přf OU ve studijním programu Geografie. Pro zajištění dostatečně kvalitního vzdělávání, odborného rozvoje studentů a "přilákání" zahraničních studentů je potřeba adekvátní vybavení, které v současnosti představuje pouze jeden, kriticky dosluhující, dendrochronologický stůl. Z projektu bude pořízen dendrochronologický stůl TimeTable pro využití při praktické výuce cvičení z dendrogeomorfologie. Dále budou připraveny dvojjazyčné (CZ/AJ) pomůcky: manuál a text k cvičení.