Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Psychosociální podpora a nácvik sociálně interakčních dovedností pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Project IdIRP2017_01
Main solverMgr. Eva Janíková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace akademických pracovníků, kteří se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V rámci vybraných předmětů budou studenti připraveni na zátěžové situace, se kterými se v průběhu své klinické praxe a následně svého povolání budou setkávat (např. sdělení závažné diagnózy pacientům různých věkových skupin). Také budou vytvořeny možnosti konzultací s odborníky (vyučujícími), které budou moci využít studenti, kteří se setkali s náročnou životní situací týkající se výkonu zdravotnického povolání (např. úmrtí pacienta).