Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora výuky stěžejních předmětů oborů Tělesná výchova a sport a Kinantropologie v anglickém jazyce
Project IdIRP2017
Main solverMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Period1/2017 - 11/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationKinantropologie je multidisciplinární vědní obor. Mezi základní obory kinatropologie patří biomechanika sportu a tělesných cvičení, fyziologie tělesné zátěže, teorie a didaktika sportovního tréninku, zdravotní aspekty pohybové aktivity a didaktika tělesné výchovy. Tyto oblasti se dynamicky rozvíjejí a nejnovější poznatky nejsou pro studenty běžně dostupné. Online literatura ve vědeckých databázích poskytuje ucelený komplex současných poznatků, ze kterých mohou studenti čerpat nejnovější informace v rámci svého studia a při zpracovávání závěrečných prací studentů.