Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství
Project IdCRP2017
Main solverMgr. Adam Soustružník
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvořit partnerskou síť univerzit, které se budou spolupodílet na vzniku a obsahu celostátního webového portálu a elektronického časopisu Universitas, který poutavou formou dodá kvalitní, hloubkové a ověřené informace z oblasti vědy, vzdělávání, výzkumu a vysokého školství. Široká akademická komunita tak získá pravidelný zdroj informací a zároveň diskusní platformu pro sdílení zkušeností a debatu o aktuálních otázkách. Projekt si klade za cíl vytvořit profesní platformu, která zvýší kvalitu poskytovaných služeb na českých vysokých školách i prestiž českého vysokého školství.Tematicky by se měl portál a časopis věnovat aktuálním otázkám spojeným s vysokým školstvím a jeho politikou a akademickým životem, mezi něž by bylo možné zařadit například financování terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu, změny v legislativě související s vysokými školami, diskuse o kvalitě, internacionalizaci a podobně. Universitas by měl také reagovat na aktuální konkrétní problémy vědeckých a dalších pracovníků a praktické otázky, s nimiž se denně setkávají při své práci a přinášet informace o aktuálních trendech, analýzy a výzkumy související s otázkami terciárního vzdělávaní. Součástí obsahu budou i informace ze zahraniční díky předjednané spolupráci s Times Higher Education. Redakčně budou zpracovávány i další mezinárodní zdroje, jako například University World News, European Higher Education News a newslettery EUA, Evropské komise, Eurydice, OECD apod.Za realizaci obsahu bude odpovědný koordinátor projektu, obsah bude připravován profesionálními redaktory a grafiky. Cílovou skupinu tvoří čeští akademici. Mezi užší čtenářskou obec se zařadí také další vědečtí a administrativní univerzitní pracovníci a vyšší management. Informace z portálu budou cílové skupině zprostředkovávány prostřednictvím elektronického časopisu v podobně newsletteru s podporou sociálních sítí.