Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Project IdCRP2017
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationHlavním smyslem projektu je navázat na již započatou spolupráci partnerských vysokých škol a výměnu zkušeností s implementací novely.Projekt časově spadá do období po účinnosti nového zákona a měl by tak umožnit participujícím školám dále sdílet poznatky o přípravách svého vnitřního prostředí, a to zejména co se týče nutných legislativních a technických úprav, přechodu na studijní programy dle novely, dobudování vnitřního systému zajišťování kvality a benchmarking se zahraničními zkušenostmi.