Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění OU
Project IdMK 2017
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period1/2017 - 11/2017
ProviderMinisterstvo kultury
Statefinished
AnotationCílem projektu Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění Ostravské univerzity je zkvalitnění studijního programu Hudební umění a jeho dílčích oborů v návaznosti na jeho praktickou stránku a posílení uplatnitelnosti absolventů v oblasti kreativních odvětví. Záměrem realizace mezinárodních interpretačních hobojových a klavírních kurzů je vytvoření prostředí a podmínek odpovídajících vysokým standardům kladeným na hudební uměleckou produkci pro další profesní růst a uplatnění ve významných uměleckých souborech. Projekt předpokládá zapojení renomovaných klavíristů a hobojistů, vynikajících koncertních umělců z nejpřednějších hudebních vysokých škol v Evropě, kteří spojí své vědomosti a zkušenosti formou seminářů s našimi pedagogy, kteří působí na Fakultě umění OU a mladí umělci mohou rozšířit a prohloubit své vědomosti a dovednosti.