Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Information technology for OU
Project IdCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002346
Main solverMgr. Monika Šumberová, MBA
Period6/2017 - 8/2018
ProviderRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statein sustainability
AnotationProjekt je zaměřen na upgrade infrastruktury pro elektronizaci agendy OU = intranetové technologie, která sdružuje všechny informační systémy a aplikace sloužící pro podporu řízení studijní a akreditační agendy, publikační a VaV činnosti a bude významně sloužit k měření a hodnocení kvality činnosti OU. V rámci rozvoje distančního vzdělávání plánujeme pořídit nástroje pro tvorbu on-line kurzů a multimediálních přednášek vhodných jak pro studenty se SP, tak pro ostatní studenty i zaměstnance.