Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Doktorský studijní program Kinantropologie - mobility hostujících profesorů
Project IdMSK VaV
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderOddělení pro vědu podporu doktor.studií, Mezinárodní spolupráce
Statefinished
AnotationNa katedře studií lidského pohybu je nově akreditován doktorský studijní program Kinantropologie. Tímto projektem chceme získat finanční prostředky na cesty a pobyt zahraničních hostujících profesorů (Prof. Garetha Irwina a Prof. Josepha Hamilla), kteří jsou členy oborové rady PhD studia. Dále chceme získat na krátkodobou stáž (1-3 měsíce) dva vědecké pracovníky ze zahraničí, kteří se podílejí na výzkumu lidského pohybu. Tyto mobility by měly také vést ke zlepšení kvality doktorského studia a rozšíření vědecké spolupráce se špičkovými pracovišti v zahraničí (University of Massachusetts Amherst, Cardiff Metropolitan University a University of Nevada Las Vegas).