Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zapojení zahraničních pracovníků do výzkumu struktury a molekulárních interakcí vybraných biologických a chemických systémů.
Project Id01211/RRC/2016
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period9/2016 - 12/2017
ProviderKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationV rámci projektu budou přijati dva excelentní zahraniční pracovníci do výzkumné skupiny zaměřené na studium struktury a molekulárních interakcí v biologických a chemických systémech. Oba se budou podílet na řešení konkrétních výzkumných problémů: 1) objasnění vlivu specifického složení tylakoidních membrán na strukturně-funkční charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého a 2) implementace metody soft-templating do syntézy uhlíkatých adsorbentů. Kromě publikačních výstupů je plánováno zapojení zahraničních expertů i do přípravy dalších výzkumných projektů.