Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Distribuční struktura mechorostů a na ně vázaného bryofágního hmyzu podél altitudinálního gradientu v pohoří Střední Číny
Project Id01211/2016/RRC
Main solverMgr. Petr Pyszko, Ph.D.
Period9/2016 - 12/2017
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na výzkum distribuční struktury mechů a na ně vázaného hmyzu na území Číny. Terénní výzkum bude probíhat na výškovém gradientu v horských polohách provincie Sečuan. Studována bude diverzita mechů, hostitelská specializace bryofágního hmyzu, vliv ekologických faktorů na distribuci, velikost a fitness studovaných populací. Tento typ komplexního výzkumu dosud nebyl na území Asie prováděn. Mimo vědeckých cílů má projekt i část didaktickou. Ta bude realizována zapojením studentů do výzkumu a také do přípravy publikací. Projekt bude probíhat ve spolupráci s Univerzitou v Šanghaji.