Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans
Project IdDEC-2011/03/B/HS2/02279
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2011 - 5/2016
Provider
Statefinished
AnotationCílem projektu s názvem APPROVAL je výzkum faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizích slov v jazyce. Předpokládáme, že tyto faktory jsou různorodé: některé mohou souviset s lidskou percepcí, a být tedy mírně kulturně podmíněné, jiné faktory mohou vyplývat ze struktury daného jazyka a ještě další z písemné tradice daného národa nebo z otevřenosti cizím vlivům charakteristické pro danou kulturu. Důležitou součástí projektu je hledání faktorů podmiňujících recepci a adaptaci cizojazyčných přejímek v samotné formě převzatých slov (zvukové a grafické). Vycházíme z hypotézy, že forma slova není pro jeho fungování v jazyce neutrální. Cizí forma zejména vyvolává jiné asociace než domácí nebo dobře asimilovaná forma, přičemž rozdíly asociací mohou ovlivnit jiný sémantický vývoj cizojazyčných přejímek než jejich domácích ekvivalentů, nebo mohou adaptaci cizojazyčných přejímek brzdit. Souběžně s výzkumem percepce budou provedeny korpusové výzkumy recepce a adaptace cizích slov v polském a českém jazyce. Tyto jazyky jsou si strukturně podobné, ale jejich historie je odlišná, přičemž odlišné historické zkušenosti vedly k tomu, že jejich uživatelé mají jiný vztah k cizojazyčným přejímkám.